Servicii

 

Traduceri scrise

a. Simple (fără semnătura traducătorului) – traduceri în format word, excel, pdf., ppt. etc.

b. Autentificate (cu semnătura traducătorului) – atunci când instituția care va utiliza traducerea solicită ca aceasta să fie realizată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiție).

c. Colaționare – verificarea unui document deja tradus pentru asigurarea acurateței și corectitudinii gramaticale și semantice.

NOTĂ: Efectuăm traduceri legalizate doar pentru volum mare de lucru.

Interpretariat

a. Simultan  – “la cască” pentru conferințe, cursuri, întâlniri, etc. În acest caz traducerea poartă denumirea de interpretariat simultan și este realizată în timp real având avantajul economiei de timp pentru lucrările respectivului eveniment. Acest tip de interpretariat este realizat prin intermediul unor tehnologii dedicate ce permit fiecărui vorbitor/ascultător să selecteze limba de comunicare cunoscută şi înțeleasă de către acesta. Tehnologia expusă mai sus este utilizată în cazurile în care există mai mulți ascultători sau mai multe limbi folosite.

b. Consecutiv – pentru conferințe, cursuri, întâlniri, etc. În acest caz traducerea este realizată consecutiv și anume:  Vorbitorul rostește enunțul, interpretul traduce respectivul enunț, vorbitorul își continuă discursul iar interpretul activitatea de interpretariat. Acest tip de interpretariat este însoțit de notițe luate de către interpret.

c. Chouchotaj – Acest tip de interpretariat este utilizat de obicei în cadrul întâlnirilor cu un număr restrâns de participanți. Interpretul realizează traducerea șoptit astfel încât să nu deranjeze ceilalți participanți.

Servicii de consultanță pentru organizarea de evenimente cu interpret

De-a lungul experienței noastre ca interpreți, ne-am întâlnit de multe ori cu situații dificile. De aceea am adăugat pe lista serviciilor pe care le oferim și serviciul de consultanță pentru organizarea de evenimente cu interpret. Serviciul de consultanță se adresează clienților care se află în etapa de organizare a unui eveniment. Cu cât știm mai din timp care sunt nevoile clienților, cu atât vom fi mai bine pregătiți în ziua cea mare. Consultanța mai poate fi de ajutor și pe parcursul evenimentului, mai ales dacă există mai multe etape sau dacă este vorba despre un eveniment prelungit (câteva zile sau o săptămână).

Servicii de sonorizare pentru interpretariat

Pe lângă serviciul de interpretariat, firma noastră oferă și sonorizare. Acesta este un serviciu care constă în dotarea evenimentului cu personal tehnic și aparatură (cabină, microfoane și mixer). Clienții care optează pentru pachetul complet de servicii pentru interpretariat pot respira ușurați – ne vom ocupa tot noi și de partea tehnică! Iar organizarea conferinței va deveni mult mai simplă.

Interpretare pentru servicii notariale sau judiciare

În cazul cetățenilor străini este nevoie un traducător autorizat pentru interacțiunea cetățeanului străin cu autorități precum birouri notariale, politie, instanțe judecătorești, etc.

Subtitrări – Traducerea unui material video în altă limbă

Acest tip de serviciu este utilizat atunci când publicul care vizionează materialul video nu cunoaște limba utilizată în respectivul material video sau atunci când materialul video este difuzat fără sunet. Un astfel de serviciu include si transcrierea materialului video, în situații în care subtitrarea este în aceeași limba ca cea utilizată în materialul video însă difuzarea este realizată fără sunet. Un exemplu de astfel de situații este difuzarea materialului video într-un magazin. Astfel deși filmul nu are sunet poate fi înțeles.

Dublare

Dublarea unui material video într-o anumita limba, păstrând-se in același timp mesajul transmis de către materialul original. Un astfel de serviciu poate fi utilizat pentru filme, desene animate, reclame, documentare, etc.

Transcriere materiale audio si video

Acest serviciu poate fi utilizat în cazul in care ați participat la diferite evenimente, conferințe, întâlniri şi doriți transcrierea materialelor video si audio într-un document de tip text.

Localizare

Localizarea constă în adaptarea documentelor clientului la specificul local, odată cu traducerea textului în sine. Spre exemplu, un text provenit din SUA trebuie adaptat la sistemul metric din Europa, pentru a putea fi receptat corect.

    Cere o ofertă!