Confidenţialitate

servicii-traducere-rapide1 Toate datele, informaţiile şi înscrisurile, sub orice formă şi pe orice suport, de care Prestatorul a luat cunoştinţă în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea Contractului, împreună cu toate anexele sale, sunt considerate a avea un caracter strict confidenţial şi vor fi considerate Informaţii Confidenţiale indiferent dacă le este sau nu aplicată sintagma „strict confidenţial”.

2 Prestatorul va folosi Informaţiile Confidenţiale primite sau obţinute în orice fel doar în scopul îndeplinirii serviciilor de traducere/interpretare. Beneficiarul nu va putea folosi Informaţiile Confidenţiale primite sau obţinute în orice fel de la/despre Prestator în perioada executării Contractului şi pe toată perioada până la încetarea efectivă a acestuia.

3 Prestatorul se obligă să nu dezvăluie, să nu divulge, să nu difuzeze şi să nu transmit către terţe persoane Informaţiile Confidenţiale primite de la Beneficiar, verbal sau pe orice tip de suport, legate de activităţile comerciale şi celelalte activităţi ale Beneficiarului, indiferent de circumstanţele în care Prestatorul a obţinut asemenea informaţii, cu excepţia personalului propriu dependent sau independent sau a persoanelor pentru care Prestatorul este ţinut a răspunde din punct de vedere legal. Prestatorul nu va fi responsabil pentru nerespectarea acestei obligaţii atunci când dezvăluirea, divulgarea, difuzarea sau transmiterea au fost autorizate în prealabil în scris de către Beneficiar, autorizarea neputând fi amânată sau refuzată nejustificat sau atunci când informaţiile au devenit publice fără intervenţia Prestatorului. Părţile se obligă să-şi avertizeze personalul propriu dependent şi independent cărora li se divulgă/transmit Informaţii Confidenţiale cu privire la obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor în legătură cu realizarea serviciilor de către Prestator şi cu privire la materialele realizate de acesta.

4 Părţile convin şi se obligă prin semnarea Contractului ca pe durata valabilităţii acestuia şi ulterior acesteia, Contractul cu toate anexele sale va rămâne confidenţial şi nu va fi folosit în scopuri proprii de către Părţi, afiliaţi ai acestora sau personalul dependent sau independent al Părţilor.