Interpretarea simultană, interpretarea consecutivă, chuchotage și interpretarea pentru servicii notariale sau judiciare

Există patru categorii de intepretare:

Ce este interpretarea simultană?

Serviciul de interpretare simultană necesită dotare tehnică corespunzătoare – căști, microfon și o cabină. Este procesul prin care interpretul transmite mesajul vorbitorului dintr-o limbă în altă limbă sau invers, în acelaşi timp cu vorbitorul, și se folosește pentru conferințe și workshopuri cu un număr mai mare de participanți.

Ce este interpretarea consecutivă?

La fel ca în cazul interpretariatului simultan, denumirea serviciului explică procesul. Vorbitorul enunţă o propoziție sau o frază, apoi se oprește pentru ca interpretul să traducă mesajul acestuia.

Ce înseamnă „chuchotage” sau „whispering”?

Acest tip de serviciu de interpretariat este asemănător interpretării simultane, doar că nu se pretează pentru a transmite mesajul vorbitorului către un public larg, ci doar către un număr redus de persoane și este folosit în general pentru întâlniri de afaceri sau ale demnitarilor. Practic, interpretul prestează serviciul de interpretare simultană, dar de această dată fără a fi necesară cabina.

Ce este interpretarea pentru servicii notariale sau judiciare?

Acest tip de serviciu de interpretare este fundamental diferit de interpretarea de eveniment (care, în majoritatea cazurilor, este simultană, mai specializată și mai complexă), dar necesită o autorizație oficială specială care în România, spre exemplu, poate fi obținută de la Ministerul Justiției. De obicei, interpreții autorizați nu transmit simultan mesajul vorbitorului, deoarece interpretarea consecutivă, cu câteva excepții notabile, cum ar fi interpretarea de urgență, este de obicei suficientă.

Asemănări și deosebiri

Asemănări între interpretarea simultană, interpretarea consecutivă, chuchotage și interpretarea pentru servicii notariale sau judiciare

Pentru a presta orice serviciu de interpretariat, interpretul trebuie să cunoască atât limba vorbitorului, cât și pe cea a receptorului (a publicului pentru care interpretează) – cu cât mai bine și mai nuanțat, stăpânind expresiile specifice fiecărei limbi, cunoscând particularitățile culturale și modul specific de exprimare a ideilor, cu atât mai eficient va lucra interpretul în oricare dintre cele patru categorii de servicii de interpretariat.

Orice interpret, indiferent ce tip de serviciu prestează, trebuie să aibă glosare specifice domeniilor în care interpretează și să se asigure că acestea sunt actualizate și mereu îmbogățite cu cuvinte și expresii noi.

De asemenea, în toate cazurile, notițele sunt un ajutor esențial pentru interpret pe parcursul evenimentului sau întâlnirii pe care o intermediază astfel.

Este, de asemenea, important pentru interpret, indiferent de serviciul prestat, să poată auzi foarte bine și, preferabil, să poată și vedea vorbitorul. În acest caz, interpreții de eveniment din cabină se folosesc de ecranele video care redau vorbitorul de aproape, interpreții care lucrează în mijlocul publicului vor încerca întotdeauna să se poziționeze cât mai aproape de vorbitor, pentru a-i vedea fața mai bine, iar interpreții care lucrează în cadrul unor întâlniri vor sta în imediata proximitate a vorbitorilor.

Un interpret bun, orice tip de serviciu ar presta, trebuie să fie flexibil, atent, cu reflexe rapide, capabil să treacă fără ezitare de la o limbă la cealaltă, iar experiența de interpretariat este și ea esențială.

Deosebiri între interpretarea simultană, interpretarea consecutivă, chuchotage și interpretarea pentru servicii notariale sau judiciare

Deosebirile între cele patru categorii de interpretariat sunt date de mediul în care este prestat serviciul, de flexibilitatea sau rigoarea necesare, de specificul interpretării, de dotările tehnice necesare și de numărul de persoane deservite.

Spre exemplu, un eveniment care are loc într-o sală de conferințe se pretează interpretariatului simultan, în vreme ce o întâlnire între doi președinți de stat va beneficia în mod cert de servicii de chuchotaj și în niciun caz de interpretare “la cască”, iar un om de afaceri venit în vizită la o fabrică din altă țară poate opta să aibă alături propriul interpret. În cazul unei probleme cu poliția sau al căsătoriei între doi cetățeni ai unor țări diferite, este nevoie de o persoană autorizată, care are cunoștințele necesare și stăpânește limbajul juridic al ambelor țări.

În cazul unui eveniment cu specific tehnic, interpreții solicitați sunt cei care au experiență în domeniul respectiv, pentru că cei care nu stăpânesc limbajul tehnic corespunzător nu pot transmite corect mesajul vorbitorului către public, rigoarea în acest caz fiind esențială. La fel în cazul interpretariatului pentru situații juridice, unde orice greșeală de exprimare poate avea consecințe legale.

Pentru un interpret de eveniment poate fi imposibil să își facă meseria în cazul în care tehnica necesară nu funcționează corespunzător (microfonul nu merge, transmisia în cască este întreruptă etc), aceste probleme fiind inexistente în cazul interpretariatului de întâlnire, unde este un număr mic de persoane care vorbesc într-o cameră de dimensiuni reduse, și unde interpretul poate solicita repetarea enunțului, dacă vorbitorul nu s-a exprimat clar.

Așadar, fiecare dintre cele patru tipuri de interpretariat are specificul propriu. Așa cum nu veți alege un sistem “tour guide” pentru un eveniment de sală, cu public numeros, nu veți solicita un interpret autorizat de Ministerul Justiției pentru un eveniment despre o nouă descoperire medicală și nici un interpret specializat pe subiecte financiare și economice pentru o conferință despre psihologie. Compania de traduceri care oferă aceste servicii va oferi întotdeauna soluția corectă pentru fiecare situație în parte, așadar recomandarea Transl8 este să puneți la dispoziția acesteia toate detaliile evenimentului sau situației pentru care vă este necesar un interpret.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Te rugăm să citești politica de confidențialitate și cookies, iar dacă ești de acord și accepți să primești comunicări pe e-mail de la Transl8.ro, inclusiv comunicări comerciale, te rugăm bifează mai jos: