Traducerile din domeniul literar

Ce sunt traducerile literare (din domeniul literar)?

Traducerile literare (sau traducerile din domeniul literar) se referă la traducerea operelor de orice natură. Proză, poezie, eseuri, nuvele, romane, schițe, lucrări filosofice, piese de teatru etc. Clienții din acest domeniu sunt de regulă editurile, însă manuscrisele pot fi traduse și la solicitarea autorilor sau a altor persoane.

Discreție și abilitatea de a transpune mesajul literar

Traducerile din domeniul literar sunt deosebit de dificile. Poate mai dificile decât în orice alt domeniu, pentru că cititorii de literatură sunt foarte pretențioși. Ei se așteaptă nu la o simplă traducere, ci la transpunerea efectivă a întregii lucrări dintr-o limbă într-alta, repectând întru totul calitățile artistice, intenția autorului și stilul folosit. Dacă în alte domenii de traducere un pic din firea și modul de exprimare al traducătorului se mai poate strecura printre rânduri, ei bine, în domeniul literar, numai naratorul are voie să se exprime. Traducătorul trebuie să rămână cât mai discret și să respecte textul sursă cu strictețe.

Măiestrie și experiență

Fără îndoială, tocmai în domeniul literar se cunoaște cu adevărat măiestria traducătorului. Este importantă finețea cu care stie să-și aleagă formularea. Este important modul în care reușește să redea într-o limbă străină dialogul personajelor. Contează și să facă evenimentele descrise cât mai captivante și mai credibile.

Mai mult decât atât, cei mai mari traducători de opere literare sunt ei înșiși scriitori. Adesea ei sunt și experți, fie în ceea ce privește perioada istorică în care cartea tradusă a fost scrisă, fie în domeniul de interes sau chiar în opera completă a autorului respectiv. Ei folosesc exact acele cuvinte potrivite cu vremurile și cu stilul autorului.

În plus, o lucrare literară reprezintă un tot unitar. Ea are un început și un sfârșit, cu o evoluție firească a personajelor și a conflictelor dintre ele. Textul trebuie să fie tradus în mod coordonat, pentru ca fiecare părticică să se lege perfect cu toate celelalte.

Cum îi prezinți traducătorului documentul tău?

Dacă dorești să traduci un text din domeniul literar, mai întâi va fi nevoie să ne spui despre ce fel de text este vorba. Trebuie să știm și dacă documentul include imagini, grafice, hărți, note de subsol (și dacă da – le traducem și pe acestea?).

În mod ideal, documentul i se predă traducătorului în format Word. Aceasa permite traducătorului să acceseze și să lucreze textul cu ușurință, în format editabil.

Terminologia în domeniul traducerilor literare

Deși terminologia specifică poate varia după genul textului literar și epoca în care a fost scrisă lucrarea, traducătorul de lucrări literare trebuie să fie o persoană deja deprinsă cu diferite seturi de vocabular. Traducătorul trebuie să cunoască neologisme, arhaisme și regionalisme etc. El trebuie să fie capabil să se adapteze imediat la stilul unor scriitori variați, ceea ce presupune o amplă experiență în traducerile de acest tip. Și versatilitate.

Dacă editura sau autorul preferă anumite nuanțe ale cuvintelor traduse (spre exemplu vrea să folosească nea în loc de zăpadă pentru că așa îi impune atmosfera pasajului respectiv), alcătuirea din timp a un glosar cu astfel de termeni-cheie ar fi de mare ajutor pentru traducător.

    Cere o ofertă!